6 fasen van mediation

Een mediation bestaat uit zes fasen(stappen):6 fasen van mediation

1. Voor de start
2. Intake
3. Mediationovereenkomst
4. Mediation bijeenkomsten
5. Onderhandelingsfase
6. Einde: vaststellingsovereenkomst

1. Voor de start

a) U wilt op eigen initiatief een mediation starten.
Willen u en degene waarmee u een conflict heeft op eigen initiatief een mediation traject opstarten? Dan kunt u zelf Geschilmediation.nl benaderen. Als u een conflict met een organisatie heeft, kan het zijn dat die organisatie een interne mediator inschakelt. Als deze mediator bij het MfN in het register staat, behoort deze mediator zich te houden aan de MfN Gedragsregels en zich daarom onafhankelijk en neutraal op te stellen.

b) De rechter heeft u doorverwezen naar mediation.
Bent u betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter u doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en u probeert het conflict alsnog via mediation op te lossen. Het kan namelijk goed zijn dat u er alsnog uitkomt via mediation. Elke rechtbank en elk gerechtshof heeft een mediationbureau met mediationfunctionaris(sen). De mediationfunctionaris kan u informatie geven over mediation naast rechtspraak en uw vragen beantwoorden. Ook helpt de mediationfunctionaris u in de keuze van een mediator via een lijst met gekwalificeerde MfN registermediators die ervaring hebben met verschillende soorten zaken. De mediationfunctionaris zal de eerste afspraak voor u organiseren.

2. Intake en eerste bijeenkomsten(en) 

Zodra u een (eerste) afspraak met de mediator van Geschilmediation.nl gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

De mediationbijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van Geschilmediation.nl. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (ook wel intake genoemd). U maakt kennis met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgen alle deelnemers even veel tijd de gelegenheid om hun kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

3. Mediationovereenkomst

Na de intake legt de mediator een aantal dingen vast in een MfN mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt; zo ook welke andere kosten van toepassing zijn. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. Elke MfN registermediator is verplicht te werken met een mediationovereenkomst.

4. Mediationbijeenkomsten 

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen), andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

5. Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij(en) constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

6. Einde: vaststellingsovereenkomst 

Als alle partijen een gezamenlijke oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst (convenant bij echtscheiding). Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u samen gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u en de andere partij(en)zich aan dient te houden. U en de andere partij(en) ondertekenen deze overeenkomst. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond en wordt beëindigd.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen.
De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt, maar een schriftelijke beëindigings verklaring opgesteld. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.

 

Geraadpleegde bron: website MfN