Inhoud van de mediationovereenkomst

Bij aanvang van de mediation ondertekenen de deelnemers (partijen en de mediator) een mediationovereenkomst. Hierin staat beschreven binnen welk (juridisch) kader de gesprekken plaats vinden. Dit zijn de voornaamste punten:mediationovereenkomst

 • De mediator is neutraal en onpartijdig.
 • Vertrouwelijkheid; De gesprekken blijven geheim.
 • Vrijwilligheid; alle deelnemers doen mee op basis van vrijwilligheid.
 • Vrijblijvendheid; Je wordt nergens aan gehouden tot dat het in de vaststellingovereenkomst staat.
 • Tarief en kosten van de mediator.

In de mediationovereenkomst wordt verwezen naar het MfN Mediation Reglement, waarin de o.a. de bovengenoemde punten omschreven staan.

De mediator zal de mediationovereenkomst, MfN reglement en de algemene voorwaarden Geschilmediation, voorafgaand aan de mediation toesturen aan partijen.

 1. De mediator is neutraal en onpartijdig.

De mediator is altijd neutraal en onpartijdig. Hij of zij heeft geen enkel belang bij de uitkomst van het conflict of geschil.

 1.  Vertrouwelijkheid.

Strikte geheimhouding is een belangrijks kenmerk van mediation. Alles dat besproken wordt, blijft tussen partijen en de mediator. Zo kan iedereen zich vrij voelen om open met elkaar in gesprek te gaan.

 1. Vrijwilligheid.

Partijen komen uitvrije wil en doen niet mee onder dwang  aan de mediation  gesprekken. Vrijwilligheid is een belangrijke pijler onder mediation.

 1. Vrijblijvendheid.

Tot het moment waarop partijen hun afspraken hebben vastgelegd in een ondertekende vaststellingsovereenkomst, blijft alles dat besproken wordt vrijblijvend. Dit is belangrijk omdat partijen zich op deze manier ongeremd naar oplossingen kunnen zoeken. Als je afgerekend kunt worden op ieder woord dat je zegt, zal het mediation gesprek niet snel succesvol blijken te zijn.

 1. Tarief en kosten mediator.

De vergoeding en kosten, samen met de  betalingsvoorwaarden van de mediator zijn opgenomen in de mediationovereenkomst.

 1. Vaststellingsovereenkomst.

Als partijen het eens zijn geworden over de kwestie, wordt er door patijen een vaststellingsovereenkomst opgemaakt  en ondertekend. Na ondertekening eindigt de mediation.