Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de centrale organisatie in Nederland voor alles wat met mediation te maken heeft. De organisatie heeft als doel de kwaliteit van mediation te verbeteren, en de toepassing van mediation te stimuleren. Het MfN geeft onafhankelijke informatie en voorlichting over mediation aan het grote publiek. Daarnaast bewaakt en bevordert ze de kwaliteit van de Nederlandse mediators, en fungeert ze als overlegorgaan waar de duizenden mediators die in Nederland actief zijn elkaar kunnen ontmoeten.

AanspreekpuntMediation Federatie Nederland (MfN)

De Mediatorsfederatie Nederland is het aanspreekpunt voor mediation in Nederland. De MfN biedt niet alleen een overlegstructuur voor mediators onderling, maar verzorgt ook het contact met instellingen, bedrijven en overheden. Daarnaast verzamelt de MfN onderzoek naar mediation en maakt documentatie hierover beschikbaar voor het grote publiek. Op deze manier wil de Mediatorsfederatie Nederland, mediation een structurele en functionele plaats binnen de samenleving geven.

Op de website www.mediatorsfederatienederland.nl vindt u meer informatie.

Kwaliteit

Als onafhankelijk kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland, biedt het MfN een duidelijke standaard van de bedrijstak. De MfN heeft als doel de kwaliteit van de Nederlandse mediation te bevorderen, dit doet ze onder andere door opleidingsmogelijkheden te stimuleren. Daarnaast bewaakt ze de kwaliteit van de Nederlandse mediation door middel van registratie en certificatie van de aangesloten mediators in het MfN register.

Geregistreerd of gecertificeerd of register mediator?

‘Mediator’ is in Nederland geen beschermde titel: iedereen mag zich dus mediator noemen. Van de duizenden mediators die in Nederland actief zijn, zijn er ruim 4.000 geregistreerd bij het MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Registratie betekent dat zij een korte opleiding hebben gevolgd en een theorie-examen hebben afgelegd.

Daarnaast zijn er zo’n 1200 mediators die gecertificeerd  zijn. Deze mediators zijn veelal ook ingeschreven in het MfN Register. Deze mediators hebben de beschermde titel van MfN Register Mediator. Deze MfN Register mediators hebben een gedegen opleiding gevolgd, het theorie-examen gehaald, en een praktijk-examen afgelegd. Beide examen haal je niet zomaar: het is kostbaar en vraagt een grondige voorbereiding. Eénmaal  MfN gecertificeerd moet de mediator aan strenge kwaliteitseisen blijven voldoen, zoals bijvoorbeeld het volgen van permanente scholing en intervisie.

Wat is een MfN-registermediator?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI registermediator*.

*Voormalig NMI registermediators mogen zowel de titel MfN-registermediator als NMI registermediator gebruiken. Beide titels kunnen dus voorkomen in de markt. Voor MfN-registermediators en NMI registermediators gelden dezelfde kwaliteitsnormen en gedragsregels.