Scheiding

Steeds meer mensen kiezen ervoor hun (echt)scheiding via Mediation te regelen. Scheiden met behulp van een mediator heeft veel voordelen. Het is sneller en goedkoper dan via een advocaat en uiteindelijk een rechtszaak. Daarnaast houden de partijen zelf grip op het proces, waardoor er duurzamere afspraken door hen gemaakt kunnen worden. Maar scheiden via de mediator, hoe gaat dat eigenlijk?

Het mediation proces.scheiden mediator

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale derde (de mediator) bemiddelt tussen de conflicterende partijen. In het geval van een echtscheiding hoeft het niet zo te zijn dat de partijen daadwerkelijk ‘in conflict’ zijn. Soms is dit wel zo, maar ook als de twee ex-partners op goede voet uit elkaar gaan, kan een mediator het proces van scheiden vereenvoudigen en vergemakkelijken.

De rol van de mediator.

De rol van de mediator is beperkt tot het begeleiden van het proces, hij of zij zal zich dus niet bemoeien met de inhoud van de uitkomst van de mediation. Wel kunnen wij als mediator kennis aanreiken over de soms ingewikkelde procedures en regelgeving rondom de echtscheiding. Denk hierbij aan de het opstellen van een ouderschapsplan, het berekenen van kinder- en partneralimentatie, en regels rondom pensioenverevening en de verdeling van bezit en schulden.

Vertrouwelijk, vrijblijvend, vrijwillig.

Mediation is vrijwillig. Daarnaast is alles wat tijdens de mediation besproken wordt vrijblijvend. De mediation vindt plaats in een vertrouwelijke en informele setting. Hierdoor is er ruimte om te brainstormen en kunnen partijen gezamenlijk tot de beste oplossing te komen. Pas als de ex-partners tot afspraken zijn gekomen waar ze zich allebei in kunnen vinden, worden deze vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Oplossingsgericht.

Wij als Geschilmediation.nl werken met de probleem oplossende mediation methode. Dit betekent dat we de echtscheiding in eerste instantie zien als een praktisch ‘probleem’, waar een oplossing voor moet komen, met als doel om op een efficiënte manier tot duurzame afspraken te komen.

Om dit te bereiken wordt er niet alleen naar de standpunten van de verschillende partijen gekeken, maar ook naar de onderliggende belangen en emoties. Bij een scheiding komt het vaak voor dat onderliggende emoties de communicatie verstoren. Door deze aan het licht te brengen, ontstaat wederzijds begrip bij de ex-partners. Als de wederzijdse belangen uiteindelijk helder zijn geworden, kan op basis hiervan worden nagedacht over en gewerkt worden aan een duurzame oplossing.

Een ervaren mediator kan een hoop ellende voorkomen.

Kies je voor scheiding via mediation? Dan voorkom je een hoop ellende. Ex-partners die met behulp van een mediator uit elkaar gaan, maken vaak duurzamere afspraken en behouden een beter contact.  Daarnaast is het ook nog eens veel goedkoper en sneller dan scheiden via advocaten en een rechtszaak.