Wanneer kies je voor mediation?

Je hebt een conflict met je baas en daarom heb je steeds minder zin om naar je werk te gaan. Er is binnen de familie ruzie over een erfenis. Een bedrijf raakt verzeild in een hooglopend conflict met een partner in Business of consument. Je bent gescheiden, maar je het lukt niet om overeenstemming te bereiken over de zorg voor de kinderen. Allemaal situaties waarin de keuze voor mediation een goede en verstandige is.

Relationele en zakelijke conflicten

We maken onderscheid tussen conflicten in de relationele sfeer en zakelijke conflicten.  Conflicten in de relationele sfeer hebben vaak te maken met echtscheiding: hoe wordt gemeenschappelijk bezit – zoals een huis – verdeeld? Moet er alimentatie betaald gaan worden? Hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld? Maar niet altijd: ook conflicten die zich afspelen op gezins- of familieniveau komen in aanmerking voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan conflicten over een nalatenschap, jarenlang slepende familie ruzies waarin veel oud zeer meespeelt, of conflicten binnen een familiebedrijf.

Ook op zakelijk gebied kan het gebeuren dat je in een conflict verzeild raakt. We maken onderscheid tussen arbeidsconflicten, exit-mediation en business mediation. Er is sprake van een arbeidsconflict als de verhoudingen op de werkvloer verstoord zijn, bijvoorbeeld door onenigheid tussen werkgever en werknemer. Exit-mediation wordt toegepast in situaties waarin werkgever en werknemer (of twee zakenpartners) op een goede manier uit elkaar willen gaan. En van business mediation is sprake als er conflicten binnen of tussen bedrijven moeten worden opgelost.

Mediation bij een relationeel conflict

  • (echt)Scheiding
  • Familie mediation

Mediation bij een zakelijk conflict

  • Arbeidsconflict
  • Exit-mediation
  • Business mediation

Het kan natuurlijk ook dat jouw conflict niet goed binnen één van deze categorieën past, bijvoorbeeld: op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een klassiek arbeidsconflict met je baas, maar omdat het een familiebedrijf is, bestaat het vermoeden dat er ook oud zeer meespeelt. Heb je vragen over jouw specifieke situatie, neem dan contact met ons op.