(Online) Zakelijke mediation

Zakelijke ofwel businessmediation behandelt conflicten of geschillen in zakelijke relaties. Hierbij is tenminste één zakelijke partij betrokken.

Het kan gaan over arbeidsconflicten, commerciële, business to businessgeschillen of consumentengeschillen.zakelijke mediation

In een door de EU gesponsord onderzoek uit 2010 blijkt dat het juridisch oplossen van een standaardhandelsgeschil met een financieel belang van 200.000 euro in Nederland gemiddeld 700 dagen duurt en 32.000 euro kost.

Uitgaande van een slagingspercentage van mediation van 75%, met een gemiddelde duur van 548 dagen voor de juridische procedure en 87 dagen  voor het mediation traject, komen de onderzoekers tot de conclusie dat indien mediation verplicht  zou worden gesteld als eerste processtap, de gemiddelde besparing 224 dagen en 32% van de juridische kosten bedraagt.

Mediation kan dus van belang zijn in het kader van corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De controle die een bedrijf bij mediation behoudt over de oplossing van het conflict is een belangrijk instrument voor risicobeheersing.

Mediation maakt tevens preventief damage contol mogelijk.

De gemiddelde doorlooptijd van een zakelijke mediation is zeven weken.

De voordelen van Mediation zijn onder andere:

  • Kosten beheersing.
  • Behoud van de (zakelijke)relatie.
  • Focus op de belangen en de toekomst.
  • Het management betrokken bij de oplossing.
  • Korte doorlooptijd.
  • conflict management beleid.
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen.

geraadpleegde literatuur: Handboek Mediation SDU